Dont read success stories, you will only get a message. Read failure stories, you will get some ideas to get success ~ A. P. J. Abdul Kalam

Piyush Ghatge- Cinematographer at Sahil Khan

Mayur Goilkar- Freelance DOP

Prithviraj Patil- Freelance DOP

Ravin Jadhav- Director at Piczelz

Priyanka Poddar- MTV Intern

Ajinkya Pawar- TV Serial ( Nakalat Saare Ghadte

Vaibhav Patil- Freelance DOP

Ankur Ghadge- Actor

Vishal Giri- Assistant Cameraman at Rashmi Sharma Productions

Aakash D- Freelance DOP

Akshay J- Editor

Prashant Khude- Associate Director